جاذبه های گردشگری تبریز با عکس

جاذبه های گردشگری تبریز با عکس

جاذبه های گردشگری تبریز با عکس

Blog Article

Tabrizخانه مشروطه ( موزه مشروطه )خانه مشروطه یا این که موزه مشروطه تبریز وابسته به بعد از ظهر قاجاریه می باشد . این مکان در سال 1287 هجری شمسی , یعنی هنگامی که مجلس به توپ بسته شد , به محل تجمع چهره های پر رنگ مشروطه تبدیل شد . به سمت نقش برجسته شهر تبریز در انقلاب مشروطه و جایگاه بنای مذکور درین نهضت , این اثر از حدود سال 1375 با اسم موزه مشروطه , آثار و یادگارهای بر جای باقی‌مانده از آن برهه زمانی را به نمایش گذارده است . این مکان تاریخی در غرب بازار سنتی تبریز و در خیابان شهید به اين وب سايت نگاه کنيد مطهری , برعلیه ورودی مسجد جامع شهر واقع شده است . به دلیل همجواری اطلاعات بيشتر در اينجا با بازار سنتی اطلاعات بيشتر در مورد نويسنده می‌تواند تعیین مناسبی جهت بازدید و عدم اتلاف وقت در مهاجرت باشد . علاوه بر آن سوابق تاریخی اثر و نیز بازدید از اشیای تاریخی موزه عامل دیگری بر ضرورت تعیین این مکان به عنوان یکی‌از بهترین مکان های جذاب شهر می‌باشد .


مقاله کامل منزل مشروطه تبریز ( موزه مشروطه )

Report this page